Norwegian

Basic SDT research topics

Olafsen, A. H. (2018) Selvbestemmelsesteorien: Et differensiert perspektiv på motivasjon i arbeidslivet [Self-determination theory: A differentiated view of motivation in working life]. MAGMA, 2 ,54-61