Selvbestemmelsesteorien: Et differensiert perspektiv på motivasjon i arbeidslivet [Self-determination theory: A differentiated view of motivation in working life]June 3, 2019 by Savannah Mesel